Các trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất | PropertyxReal

Các trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất | Propertyxreal

Trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất, đất trồng lúa, rừng sản xuất, đất nông lâm nghiệp sổ xanh, hết hạn, không sổ đỏ chính chủ… đã có được ủy quyền?

Tặng cho, mua và bán ủy quyền quyền sử dụng đất chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện kèm theo theo quy định và không thuộc các trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất hay tặng cho theo quy định của pháp luật hiện hành mới được xem là hợp pháp và mới có thể triển khai các thủ tục pháp lý sang tên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

Nhà đất ancu.me sẽ giúp bạn nhận diện nhiều chủng loại đất nào không được ủy quyền mua và bán hay nhận tặng cho để có thể thẩm định và nhìn nhận và đánh giá tình trạng pháp lý đất đai, tự trả lời các câu hỏi như:

 • Đất lâm nghiệp đã có được ủy quyền không?
 • Đất nông nghiệp đã có được ủy quyền?
 • Đất hết hạn sử dụng có ủy quyền được không?
 • Đất khai hoang đã có được ủy quyền không?
 • Đất sổ xanh đã có được ủy quyền không?
 • Đất quy hoạch cây xanh có bán tốt không?
 • Đất cho tặng đã có được bán không?
 • Đất rừng phòng hộ đã có được ủy quyền không?
 • …?

Các trường hợp cấp tặng cho, không được chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

Các trường hợp cấp tặng cho, không được chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

I. Các trường hợp không được ủy quyền quyền sử dụng đất chung

Việc tặng cho hay ủy quyền, mua và bán quyền sử dụng đất (sổ đỏ chính chủ, sổ xanh…) phải đảm bảo đủ các điều kiện kèm theo theo quy định của pháp luật Đất đai năm trước đó hiện hành và nếu như có hành vi ủy quyền mua và bán, tặng cho quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện kèm theo pháp lý sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng như không thể làm được những thủ tục sang tên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất do thanh toán giao dịch bất hợp pháp và khẳng định thời khắc lúc bấy giờ hợp đồng mua và bán bị hủy và đa phân bên nhận “quả đắng” thường là người mua.

Do vậy, trước lúc mua mảnh đất nền nên tự nêu ra các câu hỏi như:

 • Có nên mua mảnh đất nền quy hoạch?
 • Có nên mua mảnh đất nền nông nghiệp, đất ruộng hay không?
 • Có nên mua mảnh đất nền 5 phần trăm?

thông qua đó, tìm hiểu pháp lý xem đất nào bị cấm ủy quyền, hạn chế quyền mua và bán, tặng cho chính xác nhất.

lúc bấy giờ, Luật Đất đai 2013 quy định chi tiết về các trường hợp người sử dụng đất được quyền ủy quyền khi có đủ các điều kiện kèm theo tại Điều 188 Luật này đó là:

“Điều 188. điều kiện kèm theo triển khai các quyền quy đổi, ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được triển khai các quyền quy đổi, ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây:

a) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không còn tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi triển khai các quyền quy đổi, ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện kèm theo theo quy định tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc quy đổi, ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực kể từ thời khắc ĐK vào sổ địa chính.”

Các trường hợp không đủ điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Các trường hợp không đủ điều kiện kèm theo ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất

Từ đó, điều kiện kèm theo ủy quyền quyền sử dụng đất hợp pháp chung đó là người sử dụng đất cần đảm bảo có đủ 4 các điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm trước đó đó là:

Phải có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định chỉ khi đất có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mới được phép mua và bán, tặng cho hay nói cách khác việc ủy quyền đất chưa có sổ đỏ chính chủ hay kể cả tặng cho nếu chưa có ghi nhận QSDĐ (quyền sử dụng đất) thì được xem là không hợp pháp.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm trước đó thì vẫn đang còn những trường hợp đất không còn sổ đỏ chính chủ vẫn đang còn quyền bán đất nếu đó là trường hợp quy định tại khoản khoản 3 Điều 186 và nhận thừa kế tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai hiện hành, rõ ràng và đơn cử:

+ Người sử dụng đất trong trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được quyền bán đất ngay sau lúc có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất.

+ Người nhận thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất được phép ủy quyền đất chưa có sổ đỏ chính chủ khi có điều kiện kèm theo để cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa cần có sổ đỏ chính chủ.

+ Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người quốc tế hoặc người việt nam Nam định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng mua nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ không được cấp sổ đỏ chính chủ nhưng được quyền bán cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện kèm theo nhận ủy quyền quyền sử dụng đất cho người khác.

Đất có tranh chấp không được phép ủy quyền

Theo quy định điểm b khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 đất đủ điều kiện kèm theo mua và bán, ủy quyền, tặng cho… phải là đất đang không còn tranh chấp về quyền sử dụng đất, bất kể là tranh chấp ai là chủ sở hữu hay tranh chấp ranh giới lớn hay nhỏ.

Do đó, yếu tố đất đang tranh chấp đã có được ủy quyền không đương nhiên câu trả lời luôn luôn là đất đang tranh chấp không được ủy quyền, tặng cho… Và nếu các bên cố ý ủy quyền, tặng cho được xem là bất hợp pháp và cơ quan nhà nước cũng tiếp tục không triển khai việc sang tên sổ đỏ chính chủ chính chủ bởi không đủ điều kiện kèm theo cấp sổ theo quy định.

Không được ủy quyền đất hiện giờ đang bị kê biên để bảo vệ thi hành án

Một trường hợp không được quyền nhượng quyền sử dụng đất nữa đó là lúc: Quyền sử dụng đất hiện giờ đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án khi có quyết định hành động của Tòa án. Bởi đây là tài sản đang rất được sử dụng để đảm bảo triển khai trách nhiệm của chủ sử dụng đất đã bị phong tỏa và về bản chất không còn thuộc sở hữu của người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ.

Đất hết thời hạn sử dụng không được ủy quyền

Đất nhà nước cấp đã có được ủy quyền không? tất yếu, theo quy định đất được nhà nước giao, cho thuê được ủy quyền nhưng phải còn thời hạn sử dụng đất theo giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được cấp. Điểm d khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm trước đó ghi nhận trường hợp đủ điều kiện kèm theo ủy quyền đó là đất phải còn thời hạn sử dụng.

Bởi có loại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, đất giao lâu dài ổn định, không xác lập thời hạn sử dụng, nhưng cũng luôn có loại đất được nhà nước cho thuê hay giao 50 năm hay 10 năm, 20 năm… được ghi rõ ràng và đơn cử trong giấy ghi nhận. Do đó, chỉ khi đất còn thời hạn sử dụng thì bất kể là quốc gia Ta nước giao, đất cho thuê đều được phép ủy quyền, cho tặng, thừa kế. Lưu ý, người nhận tặng cho hay ủy quyền chỉ được sử dụng đất trong thời hạn sử dụng còn sót lại mà không phải được sử dụng đất là đất 50 năm,… theo thời hạn sử dụng đất cấp bắt đầu cho chủ trước.

Như vậy, để có thể xác lập những loại đất không được ủy quyền tặng cho thì nên nắm rõ các quy định về điều kiện kèm theo đất được ủy quyền, tặng cho, thừa kế… ở trên. Đồng thời, khi tăng cho hay mua và bán ủy quyền đất… cầm phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và các thỏa thuận hợp tác này chỉ có hiệu lực kể từ thời khắc ĐK vào sổ địa chính.

Do đó, căn cứ vào 4 điều kiện kèm theo nên phải có khi ủy quyền nhượng quyền sử dụng đất người dân nếu thấy đất đang sở hữu đảm bảo đủ các điều kiện kèm theo trên thì hoàn toàn có quyền được ủy quyền bất kể đó là: đất giãn dân, đất TM TM & Dịch Vụ, đất sổ đỏ chính chủ, đất sổ xanh, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thuê, đất lưu không hay được giao đất có thời hạn, đất cho tặng hợp pháp, hoàn thiện pháp lý.

Tuy nhiên, riêng với một số loại đất đặc thù nên phải kiểm tra các điều kiện kèm theo theo quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai để xác lập các trường hợp người không được trao ủy quyền, tặng cho và trường hợp ủy quyền có điều kiện kèm theo.

Tham khảo thêm các quy định về:  Thủ tục cho tặng đất để triển khai nhanh nhẹn các ủy quyền đất đai hiệu quả

II. Những trường hợp không được trao ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất

Quy định tặng cho, quy đổi, cho thuê, cho thuê lại gọi chung là ủy quyền quyền sử dụng đất ngoài đáp ứng các quy định tại khoản 1 điều 188 thì cũng cần phải lưu ý những trường hợp riêng biệt biệt được quy định tại khoản 2 Điều này.

Do đó, căn cứ vào quy định trên có thể xác lập các trường hợp đất không được ủy quyền, tăng cho sẽ dựa vào những quy định tại điều 191 và 192, 193 và 194 Luật đất đai 2013 như sau:

Theo quy định tại: Điều 191. Trường hợp không được trao ủy quyền, nhận tặng cho quyền sử dụng đất gồm có:

Những người không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

những người dân không được trao ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất

những người dân không được trao ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất

tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người việt nam Nam định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế (khoản 1 Điều 191). Do đó, với bất kỳ nguyên do gì thì những đối tượng này đều không được phép nhận ủy quyền, tặng cho toàn bộ tổng thể nhiều chủng loại quyền sử dụng đất.

Không được ủy quyền đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho tổ chức triển khai kinh tế

Khoản 2 Điều 191 quy định: Các tổ chức triển khai kinh tế không được trao ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, ngoại trừ các trường hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, điều kiện kèm theo nhận ủy quyền đất lúa là gì, đất ruộng nông nghiệp, đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đã có được ủy quyền không? Loại đất này là đất được ủy quyền, tặng cho nhưng phải đáp ứng điều kiện kèm theo về người nhận ủy quyền bắt buộc không phải là tổ chức triển khai kinh tế nếu như không thuộc trường hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Người không được trao ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa

Đất trồng lúa đã có được ủy quyền không, điều kiện kèm theo? Theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất Đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được trao ủy quyền, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Vì vậy, đất nông nghiệp đã có được ủy quyền nhưng sẽ hạn chế về ủy quyền đất trồng lúa. rõ ràng và đơn cử đất trồng lúa đã có được ủy quyền không sẽ phụ thuộc vào đối tượng nhận ủy quyền liệu có phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không? Nếu là người nhận ủy quyền trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp sẽ đủ điều kiện kèm theo và nếu không thì không được phép ủy quyền và nhận ủy quyền.

do đó, việc tìm hiểu có nên mua mảnh đất nền nông nghiệp, đất ruộng tránh việc phải tính toán đến điều kiện kèm theo trên cũng như quy định sử dụng đất nông nghiệp để xác lập thiệt – hơn khi chọn mua loại đất này.

Người không được trao ủy quyền, tặng cho đất ở, đất nông nghiệp ở khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng

Khoản 4 Điều 191 quy định: riêng với những hộ gia đình, cá nhân nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ không được trao ủy quyền, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực này.

do đó, đề đất rừng sản xuất, đất trồng rừng hay đất lâm nghiệp đã có được ủy quyền không sẽ phụ thuộc vào nơi sinh sống của người nhận ủy quyền, tặng cho ở đâu.

Trên đây là bốn loại đất không được phép ủy quyền, tặng cho mà người ủy quyền, cho tặng cũng như người nhận phải lưu ý để đảm bảo thỏa thuận hợp tác có hiệu lực, hợp pháp.

III. Các trường hợp ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện kèm theo giới hạn

Dưới đây là quy định các trường hợp đồng được ủy quyền hoặc tặng cho quyền sử dụng đất nếu không đáp ứng đủ các quy định rõ ràng và đơn cử theo điều 192 và 193 Luật Đất đai 2013 như sau:

Quy định tặng cho ủy quyền quyền sử dụng đất có điều kiện kèm theo

Các yếu tố pháp luật quy định các trường hợp hộ gia đình, cá nhân ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện kèm theo tại điều 192 chi tiết như sau:

“Điều 192. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện kèm theo

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sống và làm việc xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái xanh thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện kèm theo chuyển thoát ra khỏi phân khu đó thì chỉ được ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sống và làm việc trong khu vực rừng phòng hộ đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo quyết sách tương hỗ của Nhà nước thì được ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định hành động giao đất theo quy định của nhà nước Nước Ta.”

trong số đó, nhà nước Nước Ta quy định trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số khi sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo quyết sách tương hỗ chỉ được phép ủy quyền quyền sử dụng đất sau 10 năm tính từ ngày có quyết định hành động giao đất và phải có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã không còn nhu yếu sử dụng với những nguyên do:

 • Chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác
 • Chuyển sang làm nghề khác
 • Không còn năng lực lao động.

Các trường hợp tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm điều kiện

Các trường hợp tặng cho, ủy quyền quyền sử dụng đất kèm điều kiện kèm theo

điều kiện kèm theo chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai Dự Án BĐS

riêng với việc ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp được hay không khi vốn để triển khai Dự Án BĐS nên phải đáp ứng các điều kiện kèm theo theo quy định tại điều 193 Luật đất đai như sau:

“Điều 193. điều kiện kèm theo nhận ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai Dự Án BĐS góp vốn đầu tư sản xuất, Marketing TM phi nông nghiệp

tổ chức triển khai kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được trao ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai Dự Án BĐS góp vốn đầu tư sản xuất, Marketing TM phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện kèm theo sau đây:

1. Có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng với tổ chức triển khai kinh tế nhận ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai Dự Án BĐS;

2. mục tiêu sử dụng riêng với diện tích quy hoạnh đất nhận ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. riêng với đất chuyên trồng lúa nước thì phải triển khai theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này.”

Trên đây là các trường hợp không được phép và được phép ủy quyền quyền sử dụng đất hoặc tặng cho nhưng có giới hạn điều kiện kèm theo dành riêng cho người cho tặng, bán và người nhận ủy quyền.

Kết luận: nhiều chủng loại đất không được ủy quyền, mua và bán tặng cho gồm có:

– nhiều chủng loại đất không đủ điều kiện kèm theo ủy quyền, tặng cho theo quy định tại điều 188 Luật Đất đai.

– Những trường hợp ủy quyền đất nông nghiệp trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ, rừng trồng sản xuất mà người mua, được tặng cho không phải là đối tượng người không không được trao ủy quyền, tặng cho theo quy định tại Điều 191 Luật Đất Đai.

– Các trường hợp không được ủy quyền lúc không đủ điều kiện kèm theo luật định tại Điều 192 và 192 Luật Đất Đai.

Trong trường hợp ủy quyền quyền sử dụng đất không được phép, không đủ điều kiện kèm theo trên sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 102/năm trước/NĐ-CP như:

Phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng riêng với hành vi tự ý ủy quyền quyền sử dụng đất khi chưa có Giấy ghi nhận, đất đang xuất hiện tranh chấp, đất hiện giờ đang bị kê biên để bảo vệ thi hành án, đất đã hết thời hạn sử dụng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đã có được do triển khai hành vi vi phạm (Điều 13 Nghị định).

Mời bạn tham khảo thêm tin tức tư vấn pháp luật về yếu tố: ủy quyền Dự Án BĐS góp vốn đầu tư

IV. Một số câu hỏi loại đất được ủy quyền, tăng cho thường gặp

Đất quy hoạch đã có được mua và bán không

theo những quy định về điều kiện kèm theo tăng cho, ủy quyền quyền sử dụng đất thì không đề cập tới yếu tố giới hạn đất trong quy hoạch đã có được ủy quyền không. trong số đó, quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai và sửa đổi bổ trợ bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ trợ một số Điều của 37 Luật tương quan đến quy hoạch 2018 thì việc xác lập có nên mua mảnh đất nền quy hoạch sẽ cần nắm rõ các trường hợp đất quy hoạch dưới đây cùng quy định pháp lý:

Thứ nhất, đất quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện: Đây là đất quy hoạch được phép ủy quyền, mua và bán hay tặng cho, thừa kế và quy đổi… Vì thế mà trong trường hợp này người sử dụng đất vẫn được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất của mình theo quy định..

Thứ hai, đất quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch: Người sử dụng đất trong quy hoạch ở trường hợp này sẽ không được ủy quyền, tặng cho nhưng sẽ không được xây mới nhà tại, khu công trình, trồng cây lâu năm. Trong trường hợp muốn tôn tạo, sửa chữa nhà tại hiện có phải xin và được cho phép mới được làm.

Đồng thời, việc đất bị thu hồi đã có được ủy quyền không thì đương nhiên sẽ không được phép mua và bán do Điều 170 Luật đất đai quy định về trách nhiệm giao lại đất khi nhà nước có quyết định hành động thu hồi.

Về bản chất, khi có quyết định hành động thu hồi đất thì nhà nước sẽ thu hồi giấy ghi nhận, vì thế mà đất bị thu hồi không thuộc quyền sử dụng và không đáp ứng đủ điều kiện kèm theo quy định tại điều 188 Luật Đất đai.

Như vậy, yếu tố đất dính quy hoạch hay đất trong khu quy hoạch, đất Dự Án BĐS đã có được ủy quyền không còn được ủy quyền sẽ phụ thuộc vào loại đất này đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và đã có quyết định hành động thu hồi đất hay chưa để xác lập quyền tặng cho, ủy quyền của chủ đất. Về cơ bản, bất kể là đất quy hoạch cây xanh hay quy hoạch Dự Án BĐS… nếu chưa có quyết định hành động thu hồi đất đều có thể tặng cho và ủy quyền như bình thường.

Lưu ý: quyền lợi của người sử dụng đất thuộc diện quy hoạch cần biết

+ riêng với trường hợp đất có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng chưa có quyết định hành động thu hồi đất hoặc quy đổi mục tiêu sử dụng sau 3 năm từ ngày công bố thì cơ quan nhà nước sẽ phải: trấn áp và điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu riêng với đất trong quy hoạch đó và công bố việc trấn áp và điều chỉnh, hủy bỏ đó.

+ Sau 03 người sử dụng đất quy hoạch sẽ không bị hạn chế quyền: xây mới nhà tại, khu công trình, trồng cây lâu năm…trong một số trường hợp đó là:

 • Cơ quan nhà nước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không trấn áp và điều chỉnh, hủy bỏ.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động trấn áp và điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố quyết định hành động đó.

Quy định chuyển nhượng, mua bán đất quy hoạch, đất 5 phần trăm

Quy định ủy quyền, mua và bán đất quy hoạch, đất 5 phần trăm

Đất 5% đã có được ủy quyền không?

yếu tố có nên mua mảnh đất nền 5 phần trăm hay không  bởi lo lắng đây là loại đất không được phép ủy quyền

Trước hết. nên phải hiểu Đất 5% là gì để nắm rõ được quy định pháp lý của loại đất này. Trên trong thực tiễn, pháp luật không quy định loại đất 5% mà đây là loại đất này bản chất là đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản) để phục vụ cho các nhu yếu Hoạt động công ích của xã phường, thị trấn với tỉ lệ không quá 5% tổng diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp này theo quy định tại Điều 132 Luật đất đai 2013. Vì vậy, loại đất này vẫn thường được gọi là đất phần trăm hay đất 5%.

Theo quy định sử dụng quỹ đất nông nghiệp 5% này là để sử dụng vào mục tiêu Hoạt động công ích, công cộng, bồi thường vào cho người dân có đất được sử dụng để xây dựng các khu công trình công cộng, xây nhà ở tình nghĩa, tình thương.

Nếu còn quỹ đất sau lúc ưu tiên sử dụng cho các mục tiêu Hoạt động công ích thì có thể cho thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và thời hạn cho thuê không quá 5 năm/lần, hết thời hạn thuê vẫn còn nhu yếu thì làm đơn xin thuê tiếp.

Như vậy, để trả lời đất phần trăm đã có được ủy quyền không, đất 5% đã có được mua và bán không thì theo quy định đây là những loại đất không được phép ủy quyền.

Nhìn chung, cho tặng, mua và bán đất đai hay chính xác là ủy quyền quyền sử dụng đất theo pháp luật có những giới hạn (bị cấm) lúc không đủ điều kiện kèm theo ủy quyền và nhận ủy quyền, nhận tặng cho. do đó nên phải nắm được những quy định chung về điều kiện kèm theo ủy quyền quyền sử dụng đất và các trường hợp không được phép nhận ủy quyền theo quy định trên.

Xem thêm tư vấn pháp luật:  Đất chưa có sổ đỏ chính chủ: Mẫu hợp đồng ủy quyền, thủ tục mua và bán

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ hỗ trợ cho bạn đọc đã có được những tin tức cần thiết về các trường hợp, nhiều chủng loại đất không được ủy quyền để triển khai các thanh toán giao dịch hợp pháp, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi và triển khai trách nhiệm tương quan tới các thanh toán giao dịch QSDĐ lúc bấy giờ.

Keyword: Các trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng BĐS Nhà Đất PropertyxReal

💝 Các Dự Án BĐS BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2