Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:18
Quy mô:12.726m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:690 Ngày hoàn thành:Qúy 2/2019
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:12.726m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:690
Ngày hoàn thành:Qúy 2/2019
2