Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:Số tầng:18
Quy mô:91.468m2Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1539Ngày hoàn thành:Qúy 2/2022
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:91.468m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1539
Ngày hoàn thành:Qúy 2/2022
2