Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:Số tầng:31
Quy mô:9000m2Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:600Ngày hoàn thành:Tháng 12/2018
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:31
Quy mô:9000m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:600
Ngày hoàn thành:Tháng 12/2018
2