Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block: Số tầng:14
Quy mô:3.839m2 Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:169 Ngày hoàn thành:Qúy 2/2018
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block:
Số tầng:14
Quy mô:3.839m2
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:169
Ngày hoàn thành:Qúy 2/2018
2