Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Minh Thông
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:23
Quy mô:1,15 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:461 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Minh Thông
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:23
Quy mô:1,15 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:461
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
2