Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:18
Quy mô:10.451m2 Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:570 Ngày hoàn thành:Qúy 2/2018
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:10.451m2
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:570
Ngày hoàn thành:Qúy 2/2018
2