Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:42
Quy mô:7.080m2 Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:824 Ngày hoàn thành:Qúy3/2023
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:42
Quy mô:7.080m2
Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:824
Ngày hoàn thành:Qúy3/2023
2