Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:24
Quy mô:16667 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:867 Ngày hoàn thành:Tháng 06/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:24
Quy mô:16667
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:867
Ngày hoàn thành:Tháng 06/2019
2