Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:Số tầng:20
Quy mô:14.852m2Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:939Ngày hoàn thành:Qúy 1/2021
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:20
Quy mô:14.852m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:939
Ngày hoàn thành:Qúy 1/2021
2