Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:21
Quy mô:15.314m2 Mật độ xây dựng:35,5%
Số căn hộ:648 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2018
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:21
Quy mô:15.314m2
Mật độ xây dựng:35,5%
Số căn hộ:648
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2018
2