Chủ đầu tư: Thảo Điền Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:48
Quy mô:1,2 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:quý 4/2022
Chủ đầu tư: Thảo Điền Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:48
Quy mô:1,2 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:quý 4/2022
2