Chủ đầu tư: Sonkim Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:24
Quy mô:1,13 ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:646 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Chủ đầu tư: Sonkim Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:24
Quy mô:1,13 ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:646
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
2