Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:19
Quy mô:7.648m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:463 Ngày hoàn thành:Quý 1/2018
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:19
Quy mô:7.648m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:463
Ngày hoàn thành:Quý 1/2018
2