Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:19
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1398 Ngày hoàn thành:Qúy 3/2023
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:19
Quy mô:3ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1398
Ngày hoàn thành:Qúy 3/2023
2