Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:34
Quy mô:18900 Mật độ xây dựng:30
Số căn hộ:671 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:34
Quy mô:18900
Mật độ xây dựng:30
Số căn hộ:671
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
2