Chủ đầu tư: Công ty Khởi Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:25
Quy mô:7079m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:412 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
Chủ đầu tư: Công ty Khởi Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:7079m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:412
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
2