Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:22
Quy mô:16.089m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:840 Ngày hoàn thành:12/2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:22
Quy mô:16.089m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:840
Ngày hoàn thành:12/2020
2