Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Xây Dựng
Số Block: Số tầng:33
Quy mô:75.224m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:3.580 Ngày hoàn thành:Qúy 2/2021
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Xây Dựng
Số Block:
Số tầng:33
Quy mô:75.224m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:3.580
Ngày hoàn thành:Qúy 2/2021
2