Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:18
Quy mô:12657 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:549 Ngày hoàn thành:2021
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:12657 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:2021
2