Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block: Số tầng:25
Quy mô:23.400m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:889 Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:23.400m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:889
Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
2