Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã giao nhà
Số Block: Số tầng:27
Quy mô:15.126m2 Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:872 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2019
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã giao nhà
Số Block:
Số tầng:27
Quy mô:15.126m2
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:872
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2019
2