Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17 Số tầng:30
Quy mô:64 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:4300 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17
Số tầng:30
Quy mô:64 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:4300
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
2