Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:16
Quy mô:11.977m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:495 Ngày hoàn thành:Qúy 1/2018
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:16
Quy mô:11.977m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:495
Ngày hoàn thành:Qúy 1/2018
2