Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:35
Quy mô:5 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2200 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:35
Quy mô:5 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2200
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2