Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:Số tầng:35
Quy mô:5 haMật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2200Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:35
Quy mô:5 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2200
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2