Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:25
Quy mô:1,5 ha Mật độ xây dựng:24%
Số căn hộ:507 Ngày hoàn thành:2023
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:1,5 ha
Mật độ xây dựng:24%
Số căn hộ:507
Ngày hoàn thành:2023
2