Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:34
Quy mô:2.4 ha Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:883 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:34
Quy mô:2.4 ha
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:883
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
2