Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:26
Quy mô:7092 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:258 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:26
Quy mô:7092
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:258
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
2