Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block: Số tầng:35
Quy mô: 1661,48 m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:300 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:
Số tầng:35
Quy mô: 1661,48 m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
2