Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:34
Quy mô:4,8 ha Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:872 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:34
Quy mô:4,8 ha
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:872
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2