Chủ đầu tư: Hongkong Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:26
Quy mô:5146m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515 Ngày hoàn thành:2022
Chủ đầu tư: Hongkong Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:26
Quy mô:5146m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515
Ngày hoàn thành:2022
2