Chủ đầu tư: REFICO & CII
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:18
Quy mô:1,5 ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:525 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Chủ đầu tư: REFICO & CII
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:1,5 ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:525
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
2