Chủ đầu tư: An Gia Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:36
Quy mô:8.816m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.568 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
Chủ đầu tư: An Gia Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:36
Quy mô:8.816m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.568
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
2