Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:30
Quy mô:4,7 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1399 Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:30
Quy mô:4,7 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1399
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
2