Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:35
Quy mô:271 ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:44000 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:35
Quy mô:271 ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:44000
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2020
2