Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:33
Quy mô:13.168m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1787 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:33
Quy mô:13.168m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1787
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
2