Chủ đầu tư: Maeda Nhật Bản
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:25
Quy mô:3150m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:98 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: Maeda Nhật Bản
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:3150m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:98
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2