Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:305 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:305 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:2023
2