Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang Xây Dựng
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:62Ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1500 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang Xây Dựng
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:62Ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1500
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2020
2