Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Đất nền Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:10,5ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:320 Ngày hoàn thành:Qúy 3/2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Đất nền
Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:10,5ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:320
Ngày hoàn thành:Qúy 3/2020
2