Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:30 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:960 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:30 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:960
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2