Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:200ha Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang bàn giao
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:200ha
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
2