Chủ đầu tư: Phát Đạt Corp
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:100ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
Chủ đầu tư: Phát Đạt Corp
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:100ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành:Qúy 1/2020
2