Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:100 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1644 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: NovaLand
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:100 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1644
Ngày hoàn thành:2023
2