Chủ đầu tư: Tập đoàn CFLD Singapor
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:5
Quy mô:200ha Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ:1500 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
Chủ đầu tư: Tập đoàn CFLD Singapor
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:5
Quy mô:200ha
Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ:1500
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
2