Chủ đầu tư: Trần Anh Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:75ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:595 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
Chủ đầu tư: Trần Anh Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:75ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:595
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2021
2