Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:19
Quy mô:12 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:852 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:19
Quy mô:12 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:852
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao
2