Chủ đầu tư: Alpha King
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Bàn Giao
Số Block: Số tầng:18
Quy mô:1.590,6 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:105 Ngày hoàn thành:Qúy 3/2016
Chủ đầu tư: Alpha King
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Bàn Giao
Số Block:
Số tầng:18
Quy mô:1.590,6 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:105
Ngày hoàn thành:Qúy 3/2016
2