Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận Booking
Số Block: Số tầng:29
Quy mô:28,933.7m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1.236 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận Booking
Số Block:
Số tầng:29
Quy mô:28,933.7m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1.236
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
2