Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:88
Quy mô:14,6 ha Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:3600 Ngày hoàn thành:Qúy 4/2022
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:88
Quy mô:14,6 ha
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:3600
Ngày hoàn thành:Qúy 4/2022
2